Magunkról :: Táborvilág :: Projektjeink :: Kiállításaink :: Hortobágyjárók :: Dédunokák :: Publikációk :: Havi képmelléklet

„…amilyen mértékben az emberek a saját kort mindig új kornak, ’újkornak’ tapasztalták, olyan mértékben növekedett a jövő kihívása. Ezért vonatkozik speciális kérdésünk a mindenkori jelenre és annak időközben elmúlt egykori jövőjére.”
Reinhart Kosseleck

2017. január-február

Az év első hónapjait – a szokásos téli munkarendünknek megfelelően – könyvtárakban, levéltárakban (ÁBTL, Zala Megyei Levéltár) töltöttük. >> Műhelytanulmányt írtunk, és gyűjtöttük-rendeztük anyagainkat az év végén Nagykanizsára tervezett kiállításunkhoz.Dr. Krátky István Nagykanizsa 1944. április 6-án leváltott polgármestere és balatonberényi üdülőháza, ahonnan 1952. június 17-én családját a kócspusztai kényszermunkatáborba telepítették. Ő Nagykanizsáról ment utánuk.

Február 24-én Baján, a Bácskai Kultúrpalota dísztermében részt vettünk a kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódó rendezvényen.


Baja, Déri kert. A kormópusztai kitelepítettek csoportja az emlékműnél.

2017. március-április

Március 23.: Mi legyen a Hortobággyal? Fejlesztési kényszerek és koncepciók – előadás a HÉTFA Kutatóintézetben (>> Saád József a HÉTFA Műhely vendége)

Márc. 29–31: Terepmunka – a kitelepítési helyek térképes azonosítása és interjúzás – Nagykanizsán. Tájékozódásunkat a városban Papp János, a nagykanizsai Polgári Egyesület elnökhelyettese és Kunics Zsuzsanna muzeológus segítette.


Nagykanizsa, Erzsébet tér.


Az 1939-42 között működött lengyel menekülttábor a város határában.

Április végére befejeztük zalaegerszegi levéltári munkánk első fázisát: az 1950-1953 között véghezvitt kitelepítések iratanyagának kutatási szempontjaink szerinti rögzítését és rendezését.


Dokumentumok a kitelepítettek hátrahagyott ingóságainak szétosztásáról.

2017. május

Május 22-26.: A hónap végén tótszerdahelyi szállásunkról (Fedák-kúria) kiindulva, a Mura menti horvát falvakban tavaly elkezdett kutatásainkat folytattuk. Ezt követően a Nagykanizsától nyugatra eső, 7-es út menti községekben (Szepetnek, Rigyác, Eszteregnye) interjúztunk, fotóztunk. Tervezett kiállításunkhoz szükséges előzetes ismeretszerzés és dokumentumgyűjtés végett számos göcseji községben (Bázakerettye, Bánokszentgyörgy, Söjtör) megfordultunk, majd a Letenyétől északra eső Mura és Kerka menti falvakat (Murarátka, Muraszemenye, Szécsisziget) jártuk be. Terepmunkánk Nagykanizsán zárult.


Tótszerdahely, Fedák-kúria


Tótszerdahely, Tkálecz Ferenc a megmaradt kocsmai székkel


Muraszemenye


Nagykanizsa, Szegő József kétszer deportált gyártulajdonos egykori lakóháza

2017 június

Június 9–10.: Kettétört életek – töretlen emlékezés címmel ppt-prezentáció és pódiumbeszélgetés Viszákon Szarvas József pajtaszínházában. A beszélgetés résztvevői: Saád József (moderátor), Lugosy Piroska (Kercaszomor), Györke Gyula (polgármester, Bajánsenye) és Szarvas József (házigazda, színművész). A prezentáció és beszélgetés az Örökségünk Kaszás Attila c. két napos rendezvénysorozatba illeszkedett, abból az alkalomból, hogy a pajta tíz évvel ezelőtt kezdte meg működését, és Sibinger Miklós fafaragó művész kitelepítéseket idéző emlékfáját tíz éve avatta fel Avas József polgármester a falu központjában. A tíz évvel ezelőtti eseménysor alapítványunk történetében is emlékezetes: egy évtizede annak, hogy pódiumelődást tartottunk a pajtában. A jubileumi rendezvények záró estjén Szarvas József kezdeményezésére a pajtaszínház felvette Kaszás Attila nevét.

A kétnapos őrségi tartózkodás néhány régen nem látott őrségi a vend-vidéki helyszín bejárására is alkalmat adott.


Apátistvánfalva határa


Kétvölgy

Június 23.: A kócspusztai táborok 4. elemének , az eddig feltáratlan tiszaigari melléktábor  helyének azonosítása végett Tiszaigaron jártunk. A táborról eddig annyit tudtunk, hogy nem sokkal az első kócsi rabszállítmány megérkezése után, még 1950 őszén külön rendőrőrs alá rendelve, kb. 40 főt szállásoltak be a község határában álló kúriaszerű tanyára és annak gazdasági épületeibe. Korda Tibor tiszaigari helytörténeti kutató és az egykori állami gazdaságban dolgozó keresztapja: Kocsis Tamás, továbbá a kitelepítettek emlékei és térképeink segítségével pontosítottuk a tábor helyét: a „Kettős halom” (két egymás melletti kunhalom) közelében épült „Kettős tanyát” és azon Hering János kúriáját, amely az idők során nyomtalanul eltűnt a tájból.


Kettős halom – Kettős tanya


Szabó Tamás a Hering-kúria helyét mutatja

Június 24.: Másnap részt vettünk Hortobágy községben a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Hurcoltak Egyesületének emlékező rendezvényén, és a Kungyörgyi Toronyhoz – alapítványunk kudarcos pályázati helyszínére is kilátogattunk.


Hortobágy, koszorúzás

Hortobágy, Kungyörgy tanya

 

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2017. július
A hónap első hetében szécsiszigeti szállásunkról (az idegenforgalomra berendezkedő Szapáry-Andrássy kastélyból) kiindulva, öt napon át a zalai határövezet községeiben bővítettük dokumentációinkat és a térség múltjára-jelenére vonatkozó ismereteinket. A göcseji olajbányászat községeiben: Kútfej-Lovásziban, Bázakerettyén, Budafán többször megfordultunk, jártunk Csömödéren, Lispeszentadorjánban, Göcsej központjaiban: Pákán és Nován, visszatértünk a Mura menti horvát falvakba, a surdi járás községeibe, eljutottunk a térségtől távolabb eső Kálócfára, és Nagykanizsán is készítettünk interjúkat.


Bázakerettye. Bunker-maradvány, borozóvá átépülőben.


Bázakerettye. MAORT-emlékpark. Papp Simon szobra.


Bázakerettye. MAORT-emlékpark.
Tisztviselőlakás felújítva.


Tótszentmárton. Plébános-elődök a templomkertben.

A hónap végén Hortobágyon jártunk: ezúttal az ötvenes évek eleji „telepes” rabtáborok világán kívül eső, de a rabmunkáltatás pusztai tradícióiba mindenképpen beletartozó Halastavaknál. Megkapó látvány, páratlan természetvédelmi értékek és
– a nemzeti park pangó idegenforgalmát tekintve – reményteljesen élénkülő látogatottság.


Kondás-tó. Festetics Antal kisvasút-végállomás.

2017. szeptember

21–22-én Zalaegerszegen jártunk. Nagykanizsai kiállításunkra készülve, 21-én a megyei levéltárban dolgoztunk. Felkerestük a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum székházát és gyűjteményét, ahol Tóth János igazgató úr fogadott bennünket tájékozódó megbeszélésre. A múzeum 2016-ban megjelent kiadványa (Horváth Róbert – Srágli Lajos – Tóth Sándor: Az 1956-os forradalom az olajiparban) saját kutatásainkhoz is fontos szempontokkal járul hozzá. Másnap a Göcseji Múzeumban Béres Katalin muzeológussal tárgyaltunk. Megkíséreltünk bejutni az ÁVH egykori zalaegerszegi épületébe, ahol az 56-os Emlékbizottság támogatása révén kiállítás jött létre az utóbbi hónapokban. Sikertelenül egyelőre. Végül az egykori Henz-malom körül kiépített Göcseji Falumúzeumba látogattunk és az olajipar – skanzennel gyakorlatilag egybeépült – szabadtéri kiállítását jártuk be.

28. Budapest, Szabadság tér 18-20 óra között: A hortobágyi kényszermunkatáborok emlékezete” – beszélgetés Saád Józseffel az Eleven Emlékműnél. A Torlódó múlt c. sorozatba illeszkedő összejövetelt Rényi Ágnes szociológus moderálta. Az est végén Saád József és Nagy Mária mécsest gyújtottak a holokauszt áldozatainak emlékét idéző relikvia-sor előtt.

Magunkról

Kurátorok

1% szponzorálás

Aktuális

Évről évre:

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Dokumentumok

:: TELEPESEK Társadalmi Múzeum Alapítvány :: Munkatársak :: Elérhetőségek :: Támogatás :: Kapcsolataink :: Rólunk írták ::
 
:: Copyright Saád József 2010 :: Web design Macskamenta ::