Magunkról :: Táborvilág :: Projektjeink :: Kiállításaink :: Hortobágyjárók :: Dédunokák :: Publikációk :: Havi képmelléklet :: Emlékhelyek

„Életed gyenge szál, amellyel szőnek / a tájak s múlt dob hurkot a jövőnek: /
amit hoztál, csak annyira tied / mint a por mit lábad a szőnyegen hagy. /
Nem magad nyomát veted: csupa nyom vagy / magad is, kit a holtak lépte vet.”
Babits Mihály

Emlékhelyek – emlékjelek

Villány

A város főterén szép, mértéktartó emlékmű hívja fel a figyelmet a második világháború hivatalos lezárulása utáni időszak megpróbáltatásaira. A három széttartó, de egymással összeláncolt márványoszlop három eseményre emlékeztet: a német nyelvű lakosság kitelepítésére, a malenkij robotra elhurcoltakra és a Hortobágyi kényszermunka tárborokba deportáltakra. A kőtalapzaton kétnyelvű (magyar és német) felirat fogja össze a széttartó eseményeket és jelzi a megemlékezni kívánók szándékát: „Történelmünk igazságtalanságainak áldozatul esett, a hazájukból, otthonukból elűzött, elhurcolt polgárainak emlékére” állíttatta a Villányi Polgári Egyesület. Az egyesület elnökének, Kocsmár Simonné Eér Évának elmondása szerint az emlékmű közadakozásból, egyesületi önerőből és sok Németországba deportált-menekült egykori villányi polgár támogatásával készült 2013-ban, Gusztáv Attila, harkányi kőfaragó mester kivitelezésében.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·


„Hortobágyra”, pontosabban a Kiskunságon, Tiszaszentimre melletti Kilences tanyán létesített munkatáborba Villányból 16 személyt (öt családot és egy egyedülálló gazdálkodó fiatalembert) hurcoltak el 1950. június 23-án. A kisváros egykori keresztény középosztályának néhány családját: a főszolgabírót, a banktisztviselőt, a katonatisztet, a gazdálkodót. Az „úri társaság” tagjait, ahova az akkori kiskamasz Eér Éva szülei: Dr. Eér József állatorvos és tanítónő felesége is tartoztak. Az egykori banktisztviselő, Beke Ferenc feleségének sz. Wenk Ilonának köszönhetjük, hogy a szoros rendőri őrizet mellett a rabság három éve alatt írt jegyzetei alapján ma a tiszaszentimrei táborról és lakóiról, az őrökről és a szabadokról, a szenvedésekről és a túlélés apró eseményeiről pontos leírás maradt ránk. A megőrzött és hazamentett cetlikből az egykori társaság fiatal jegyzőjének fia, Dr. Barton Attila, valamint Jeney Attila szerkesztett könyvet, és adták azt ki 2002-ben. A kiadvány a Hortobágyi Kényszermunka Táborokba Elhurcoltak Egyesülete jóvoltából >> interneten is elérhető.

Hortobágy –
Ökotúra Vendégház

Hortobágy – Madárkórház

Hortobágy – Sínkereszt

Villány

Lászlómajor

 

:: TELEPESEK Társadalmi Múzeum Alapítvány :: Munkatársak :: Elérhetőségek :: Támogatás :: Kapcsolataink :: Rólunk írták ::
 
:: Copyright Saád József 2010 :: Web design Macskamenta ::