Magunkról :: Táborvilág :: Projektjeink :: Kiállításaink :: Hortobágyjárók :: Dédunokák :: Publikációk :: Havi képmelléklet :: Emlékhelyek

Itt van minden, amire emlékszem, mert magam tapasztaltam, vagy elhittem.
A képek e tömegéből kiválasztom a hasonlókat, akár magam tapasztaltam őket,
akár a tapasztalat alapján másoknak hittem el, ezeket összeszűröm az elmúltakkal, s belőlük
kialakítom a jövendő tetteimet, az eshetőségeket s a várható sikert s végül mindent úgy mérlegelek, mint jelent.
                                                                       Szent Ágoston vallomásai. Liber decimus, 14.

Március - A teljes körű bölcsődei ellátottság

hozzátartozott a Német Demokratikus Köztársaság  jóléti kínálatához.  A kínálat további fontos kelléke volt a bilipad (Töpfchenbank), a pelenka mielőbbi elhagyásának és az egyéni allűröktől mentes ürítés megszokásának eszköze. (Az egy éves kor előtti „szobatisztaságra” szoktatás nevelési követelmény volt a bölcsődékben.)

A lágerreterátokat idéző berendezési tárgy a múlt évezred végén került az össznémet érdeklődés homlokterébe, azzal összefüggésben, hogy az összetartozás ellenére az összenövés folyamata tartósan akadozott. Az idegen-fóbia csoportos megnyilvánulásai, az erőszak-orientált kilengések, a „külföldieket” ért támadások a felszabadított – egyúttal az alattvalói ellátottság biztonságából is kiszabadított – „ossik” körében és térfelén az ország- és népegyesítés után tíz évvel is négyszer-ötször sűrűbbek voltak, mint a boldogabb nyugati tájakon.
Az aggasztó jelenségek megértésére és visszaszorítására újjáéledtek a világháború utáni éveket uraló reedukációs technikák és magyarázatok. Ezek körében 1999-ben hirtelen felkapott lett Christian Pfeiffer, hannoveri kriminológus és politikus – korábbi keletnémet kutatásokra hagyatkozó – ügyesen mediatizált és tézis szintre (Töpfchenthese) emelt koncepciója. Pfeiffer szerint az okok keresése során a pszichoszexuális személyiségfejlődés anális fázisáig, s abban a kollektív késztetésre szorító bilipadig kell visszamennünk, amelynek meghatározó szerepe volt/van az egyéni kreativitás és individuális kiteljesedés akadályozásában. Valahol itt: a kényszer-biliztetésben kell keresnünk az alárendelődésre-erőszakkosságra hajló autoriter személyiségtípus újjáéledésének gyökereit.  
Pfeiffer tézisét sokan – laikusok és szakemberek egyaránt – vitatták, kommentálták. A bilivita (Töpfchendebatte) elég sokáig kitüntetett téma volt. Aztán – a bölcsődékben helyenként változatlanul használt bilipaddal együtt – a vita is helyére került. Mint egyik vitatott témakör az „endékás” szocializáció sok és sokféleképpen magyarázható jellegzetessége sorában.


Havi képmelléklet

Aktuális képmelléklet

2016 január

2016 február

2016 március

2016 április

2016 május

2016 június

2016 július

2016 augusztus

2016 szeptember

2016 október

2016 november

2016 december

2015

2014

2013

2012


:: TELEPESEK Társadalmi Múzeum Alapítvány :: Munkatársak :: Elérhetőségek :: Támogatás :: Kapcsolataink :: Rólunk írták ::
 
:: Copyright Saád József 2010 :: Web design Macskamenta ::