-

Magunkról :: Táborvilág :: Projektjeink :: Kiállításaink :: Hortobágyjárók :: Dédunokák :: Publikációk :: Havi képmelléklet

Itt van minden, amire emlékszem, mert magam tapasztaltam, vagy elhittem.
A képek e tömegéből kiválasztom a hasonlókat, akár magam tapasztaltam őket,
akár a tapasztalat alapján másoknak hittem el, ezeket összeszűröm az elmúltakkal, s belőlük
kialakítom a jövendő tetteimet, az eshetőségeket s a várható sikert s végül mindent úgy mérlegelek, mint jelent.
                                                                       Szent Ágoston vallomásai. Liber decimus, 14.


Hortobágyi turizmus – arculatváltás küszöbén III.

Amellett és azzal együtt, hogy Hortobágy

az ember és a természet harmonikus együttélésének, a természet tájidegen beavatkozásokkal szembeni rezisztenciájának mintaterülete – vegyük már végre tudomásul, ami köztudott – a természet- és társadalom-átalakítás kísérleteinek térsége is. A társadalom- és művelődéstörténet páratlanul sokszínű ismeretanyagát prezentáló küzdelmi tér. A tájhasznosítás, az átrendezések, hamvukba holt és a tájban nyomot hagyott társadalmi és gazdasági kísérletek, katonailag tiltott zónák területe.

Ez a nyilvánvaló tény ugyanakkor egyszerűen és következetesen kívül esik a Hortobágy-imázs formálóinak és képviselőinek érdeklődési körén. Fel sem merül, hogy Hortobágy benépesüléseinek és elnéptelenedéseinek végletes hullámai, a hasznosítására vonatkozó, esetenként ma már meghökkentő koncepciók és brutális gyakorlatok (rabgazdaság, lőtér, természetátalakítás stb.) és azok következményei nemcsak a tájtörténet kutatóira tartoznak, hanem az élményt, szellemi kalandot kereső látogatók érdeklődését is felkelthetik. Hogy ennek a tájnak társadalma is volt és van, az legfeljebb, mint a pásztorhagyományok emlékét s abban a természettel harmóniában élő ember képét felidéző – többé-kevésbé átstilizált – etnográfiai érdekesség kerül felszínre.

Az persze felvetődhet, hogy mi keresnivalója lehet – lehet-e keresnivalója egyáltalán – a néprajzi vonatkozásokon túli tájtörténeti ismeretanyagnak a turisztikai attrakciók világában? Ez valóban kérdéses. Ugyanakkor a kérdés felvetését és megvitatását, a természetvédelmi-etnográfiai és a társadalomtörténeti szempontok együtthatását és bevonásukat a turisztikai kínálatba „alapból” elvetni, ahogyan ez a helyi irányítók körében szokásos, nem szerencsés beállítódás.

Több éves tapasztalatainkra hagyatkozó álláspontunk szerint, hasonlóan a természetvédelmi, néprajzi ismeretekhez,

a puszták társadalom- és gazdaságtörténetének ismeretanyaga is átdolgozható idegenforgalmat vonzó termékké, és „behozható” a hortobágyi attrakciók világába.

Azzal az előnnyel, hogy változatosabbá és ötletekben gazdagabbá tehetné azt a turisztikai élményvilágot, amelynek kínálata – mint láttuk – ugyancsak rászorulna a megújulásra. Az új ismeretterültekből építkező élménykínálat talán a megszokott természetvédelmi-néprajzi kínálat frissítését is elősegítené.

Ez a frissítés az ember és a természet harmonikus együttlétezésére épülő Hortobágy-imázs átértelmezését: a világörökség-titulus hallgatólagos módosítását feltételezné. Nem valószínű, hogy ez az arculat megőrződésének ellenőrzésére hivatott UNESCO-hatóságokat zavarná. Ehhez elég belegondolni abba, hogy 1999 óta a Hortobágyon történtek ismeretében mi minden zavarhatta volna őket. És abba is, hogy a világörökséggé nyilvánításért folyó küzdelem éveiben a nagyiváni rétek, a Kunkápolnai mocsarak és a Borzas-mihályhalmai puszták fölött cirkáló légvédelmi alakulatok zaja és elhullatott lövedékei sem bizonyultak zavaró tényezőnek.

Nagyobb akadály ennél a térség zártsága, az infrastruktúra sok helyen elavult, itt-ott nyomorúságos állapota, és a turizmus fellendítésében érdekelt, abban fantáziát látó, és involválódni kész szervezetek hiánya.

Hortobágyon a fejlesztések hozamában és a turizmus működtetésében érdekelt és hozzáértő aktorok kerestetnek.

Folytatás: következő képmellékletünkben. Addig is és a továbbiakban is a jegyzetünkhöz – névvel vagy név nélkül – írt megjegyzéseket, tovább gondolásra késztető észrevételeket >> alapítványunk facebook oldalán szívesen fogadjuk.

Havi képmelléklet

Aktuális képmelléklet

2018 december

2018 november

2018 október

2018 szeptember

2018 augusztus

2018 július

2018 június

2018 május

2018 április

2018 március

2018 február

2018 január

2017

2016

2015

2014

2013

2012


:: TELEPESEK Társadalmi Múzeum Alapítvány :: Munkatársak :: Elérhetőségek :: Támogatás :: Kapcsolataink :: Rólunk írták ::
 
:: Copyright Saád József 2010 :: Web design Macskamenta ::