-

Magunkról :: Táborvilág :: Projektjeink :: Kiállításaink :: Hortobágyjárók :: Dédunokák :: Publikációk :: Havi képmelléklet

Itt van minden, amire emlékszem, mert magam tapasztaltam, vagy elhittem.
A képek e tömegéből kiválasztom a hasonlókat, akár magam tapasztaltam őket,
akár a tapasztalat alapján másoknak hittem el, ezeket összeszűröm az elmúltakkal, s belőlük
kialakítom a jövendő tetteimet, az eshetőségeket s a várható sikert s végül mindent úgy mérlegelek, mint jelent.
                                                                       Szent Ágoston vallomásai. Liber decimus, 14.


Hortobágyi turizmus – arculatváltás küszöbén V.

Végül: sokféle ötlet és javaslat

vetődött fel bennünk másfél évtizede kezdődött terepjárásaink során, Hortobágy múltjának-jelenének tanulmányozása közben. Bennünk is, másokban is. Az ötletelést elkerülendő, fontosnak tartanánk, hogy sor kerüljön egy olyan eszmecserére, amelyen a fentiekben vázolt és mások részéről tovább bővített alapkérdések megvitatásra kerülnének. Lehetőleg minél szélesebb körben, konferencia, rögzített beszélgetéssorozat keretében vagy más formában. Alapítványunk részéről hat évvel ezelőtt ezt is felvetettük egyik projektünkben. Ezt előbb bevonták az egyik „ökoturisztikai” pályázatba, majd miután az nyert, kidolgozott projektünket kilökték onnan. Pár éves késéssel, a pályázat persze úgy-ahogy a megvalósítás fázisába is eljutott. Ennek állomásait is követtük honlapunkon. Hagyjuk ezt most, vegyünk sorra inkább néhány – talán megfontolásra érdemes – javaslatot:    

1. Hortobágy – legalábbis annak említett magterülete – sokáig többé-kevésbé zárt terület volt. Ennek a zártságnak és belterjességnek szellemi-mentalitásbeli-igazgatási következményei máig érzékelhetők. A Patkós csárda-Nyugati fogadóház – Kadarcs csárda-Keleti Főcsatorna közé eső terület nyitottabbá, (fogadókészebbé) alakítása, a munkaerőhiány és az alkalmazott humán erőforrás-állomány alsó és középmezőnyének feljavítása-felhozása a turisztikai desztinációkban elvárható standardokhoz, alapvetően fontos lenne.

A hogyan-ra ” vonatkozó elgondolások és javaslatok – első közelítésben – ugyancsak közmegvitatás tárgya lehetnének.

2. A hálózati és intézményi infrastruktúra fogadókészsége, kihasználtsága és színvonala a térségben rendkívül változatos és egyenetlen. A speciális igényekre szabott, luxuskivitelű fogadóhelyektől a koszlott kifőzdékig, kerékpárútnak tartott, járhatatlan csapásokig, van itt minden. Működtetésük a felügyeleti, hatásköri, tulajdonosi-bérleti viszonyok, a helyi valóságos és előre láthatónak gondolt erőviszonyok alakulásának függvényében számos tisztázatlansággal, bizonytalansággal terhelt.


Máta, a szekérkiállítás épülete, 2018.                                   Hortobágyi fogadó, Hortobágy, 2018.

A rendezést e téren illuzórikussá teszi a térségben helyileg elsősorban érdekelt szervezetek: a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, a Hortobágyi Nonprofit Kft (Hortobágyi Állami Gazdaság utódszervezete), Hortobágyi Halgazdaság Zrt és Hortobágy község önkormányzata közötti – helyben elhíresült kifejezéssel élve –

  • hagyományosan „csikorgó együttműködés” és a gyakori vezetőváltások;
  • a hatáskörök és illetékességek informális erőviszonyokhoz igazodó esetlegességének térségben meghonosodott gyakorlata.
A megoldásra alapítványi kompetenciánk szintjéről természetesen nem tehetünk javaslatot. Annyit azonban talán nem felesleges megjegyeznünk, hogy ennek a problémának rendezéséhez a minisztériumtól delegált kormánybiztosnál (volt már a térségben) eredményesebb lenne egy

közvetlenül kormányhoz kapcsolt, széleskörű jogosítványokkal felruházott, kifejezetten Hortobágy rendezésére létrehozott testület és intézmény. Hasonló ahhoz, ami Budapest esetében a Közmunkatanács volt a múlt században, és amely Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa néven ezekben a hónapokban éled újjá.

3. Minden beavatkozás előfeltétele a pontos, tárgyilagos hely- és tárgyismeret. Ennek érdekében szükséges lenne a hortobágyi magterület egészére elkészítendő, részletekre kiterjedő dokumentatív helyzetkép: a térség közeli múltjára is visszatekintő állapotának végigfényképezése és/vagy filmezése.


                                          Angyalháza, 2016.                                     Árkus, 2012.

4. A puszták világa a természetfotósok, ornitológusok, természetbúvárok, néprajzosok mellett az értelmiségi szakmák sokaságát: írók, történészek, művészek, irodalmárok stb. köreit is vonzó terület. Ezekben a körökben is jócskán vannak Hortobágy szerelmesei. Szerencsés lenne, ha a turisztikai kínálat a jelenlegi igényszintről elmozdulva, látókörébe venné ezeket a csoportokat. Elsősorban az attrakciók feljavításával, színvonalasabbá, változatosabbá tételével – egyáltalán: mai igényekhez mért létrehozásával az irodalom, képző- és egyéb művészeti ágak terén. A kínálatot színesítené és a látogatottságot is növelné a különféle területeken működő-alkotó érdeklődők: tájtörténészek, irodalmárok stb. és a területről elszármazott, ahhoz kötődő színészek és ismert alkotók involválása. Bőven adódnak kiaknázatlan lehetőségek e téren. Értelmiségi ernyőszervezet bekapcsolása terén alapítványunknak vannak tapasztalatai.

5. Az egri, miskolci, debreceni felsőfokú képzési intézmények karéjától övezve, Hortobágy kiválóan alkalmas helyszín egyetemi-főiskolai hallgatók (földrajzosok, biológusok, ökológusok, kultúrantropológusok, szociológusok, etológusok) terepgyakorlatainak fogadóhelyeként. Alapítványunk egy időben próbálkozott hallgatók bekapcsolásával. A biztató kezdetek után, korlátozott lehetőségeinkkel szembesülve, azonban idővel le kellett mondanunk erről a törekvésünkről.
A megoldást e téren a térségben illetékes döntéshozók kezdeményezésére kiépített intézményközi kapcsolatok jelentenék.


Tiszafüred, indulás előtt, 2005.                                             Kónyán, 2005.

6. A visszatérő látogatókban nemcsak a belépőt/jegyet váltó turistát, hanem a lehetséges ötletgazdát is észre lehetne venni, aki esetleg addig új látogatókörök bekapcsolhatóságára hívja fel a figyelmet. „Dédunokák”-programunkkal ezzel is próbálkoztunk. Kezdeményezésünk nem igazán hozta mozgásba a helyi felkarolási készséget.


Jegyzetünkhöz – névvel vagy név nélkül – írt megjegyzéseket, tovább gondolásra késztető észrevételeket >> alapítványunk facebook oldalán szívesen fogadjuk.

Havi képmelléklet

Aktuális képmelléklet

2018 december

2018 november

2018 október

2018 szeptember

2018 augusztus

2018 július

2018 június

2018 május

2018 április

2018 március

2018 február

2018 január

2017

2016

2015

2014

2013

2012


:: TELEPESEK Társadalmi Múzeum Alapítvány :: Munkatársak :: Elérhetőségek :: Támogatás :: Kapcsolataink :: Rólunk írták ::
 
:: Copyright Saád József 2010 :: Web design Macskamenta ::