Magunkról :: Táborvilág :: Projektjeink :: Kiállításaink :: Hortobágyjárók :: Dédunokák :: Publikációk :: Havi képmelléklet :: Emlékhelyek

Az a hegy olyan szép volt, / Az Őrségben párja nem volt.
Venyigével volt kerítve, / Pincékkel volt beépítve.
Bognár Ernő, Kercaszomor (lászlómajori tábor): Öreg ember, öreg hegy − Részlet, kézirat, Kercaszomor, 1980

Alapítványunk 2010 folyamán a hatvan évvel ezelőtt kezdődött határsáv-kitelepítések kerek évfordulójára emlékezve, kiállítás-sorozatot indított el az egykori déli és nyugati határsáv megyéiben: Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Somogy, Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád megyékben. Kis helyigényű, egyszerű kivitelezésű, falra akasztható táblákra gondoltunk, amelyeken a témára vonatkozó alapvető ismeretanyaggal együtt, egy-egy megye érintettségének jellemző dokumentumait is közre adhatnánk. Arra számítottunk, hogy ha sikerül a megyénként 10–11 darabból álló táblasor számára állandó helyet – összefüggő falfelületet – találnunk, akkor az állandó kiállítások olyan láncolata hozható létre az egykori határövezet megyéiben, amelyek könnyű mozgathatóságuk révén, igény szerint „vándoroltathatók” is a megyében, vándorkiállításokként is működtethetők. Találkozási pontokként közösségi események hátteréül szolgálhatnak, és – nem utolsó sorban – összekapcsolhatók a kitelepítéseket megyénként feldolgozó kiadványaink ismeretanyagával. A kiadványsorozat megindítását ugyancsak a hatvan éves évforduló évében, 2010-ben határoztuk el. Az összefüggést a kiállítások és a kiadványok azonos főcímével: a tiszaszentimrei telepes rabok körében született dal kezdősorával – Péntek volt és 23 – kívántuk jelezni. (A cím a déli határövezetben beindított deportálások dátumára: 1950. június 23-ára utal.)

Tábláink számára őrzött helyet kellett találnunk. Egyszerű barter-ügyletben gondolkodtunk, amelynek keretében a befogadó intézmény a megőrzésre átadott táblák fejében kb. 10 négyzetméteres, összefüggő falfelületet biztosít számunkra. Kezdetben az egykori határövezet forgalmas és kvalifikált vendéglátó helyeit (vendéglőket, szállodákat, wellness-központokat) kerestünk meg ajánlatunkkal. Volt fogadókészség: első − bácskai − kiállításunkat 2010 tavaszán, Zsigó Róbert, Baja város polgármestere, országgyűlési képviselő a dávod-püspökpusztai Hotel Fortunában nyitotta meg. Az egymás közt „kocsma-projektnek” nevezett koncepciónkat nemsokára módosítottuk: rá kellett jönnünk, hogy kiállításaink állandósága a vendéglátóipar bizonytalan helyzetében nem garantálható. A Hotel Fortuna 2011-ben kényszerűen bezárt, tábláink hat év múltán a kitelepítésben érintett Bundula család jóvoltából, Bundula Melinda művelődési ház igazgató fogadókészségének köszönhetően, a kisszállási művelődési házba kerültek. A második bácskai kiállítás-megnyitót 2017 október 20-án tartottuk meg.


Dávod, 2010. március 13.


Kisszállás, 2017. október 20.

A dávodi kudarccal szembesülve, arra törekedtünk, hogy kiállításaink lehetőleg önkormányzati fenntartású művelődési intézménybe vagy egyéb – lehetőleg forgalmas és biztonságos – kulturális központba kerüljenek. Őriszentpéteren, az Őrségi Teleház vezetője Sülyi Péter adott helyet tábláinknak. A kiállítás megnyitására 2010 júniusában került sor az intézményben.

Vasi kiállításunk 2013 októberében Bajánsenyén találta meg a helyét. Az egykori református iskola épületébe került. Az áthelyezés összekapcsolódott a községvezetés és az őrségi helytörténész kutatók kezdeményezésére rendezett konferenciával. Azóta is jó helyen van, a község helytörténeti érdeklődésű polgármestere: Györke Gyula és felesége: Györke Gyuláné fogadókészségének köszönhetően, akik maguk is a falu és az őrségi táj történeti örökségének megőrzésén és bemutatásán munkálkodnak.


Őriszentpéter, 2010. június 26.


Bajánsenye, 2013. október 26.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Még 2010 novemberében a határsávon kívül: Budapesten, Horváth Zoltán István plébános atya segítségével az Avilai Nagy Szent Teréz Templom kiállítótermében is bemutattuk a határövezetet sújtó kitelepítéseket. Ezt dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök nyitotta meg. A kiállítás fennállásának másfél hónapja alatt sok látogatót – közöttük számos Budapestről 1951-ben kitelepítettet – vonzott. Anyagát később a határsáv-községekbe tervezett kiállításainkon hasznosítottuk.
2011 szeptemberében újra a határsávban, ezúttal Mohácson, a Térségi ÁMK Ifjúsági Centrum és Közművelődési Intézményegység nagytermében helyeztük el kiállításunkat. Ez a táblasor az intézményvezető: Mészáros Zita kreativitása révén, a történeti emlékezet Mohácson túlmutató vonzásközpontjává nőtte ki magát.


Budapest, Avilai Nagy Szent Teréz Templom.
2010. november 4.Mohács, 2011. szeptember 29.

Csongrád megyei kiállításunkat 2015 augusztusában a mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházban a város polgármestere, Nógrádi Zoltán nyitotta meg. Nemsokára kiderült, hogy tábláink itt nem kaphatnak állandó helyet.
Több helykereső próbálkozás után végül Csongrád városa fogadta be tábláinkat. Illés Péter könyvtárigazgató segítségével, Bedő Tamás polgármester és Cseri Gábor alpolgármester részvételével, a kiállítás megnyitására 2018. március 1-én került sor a Csemegi Károly Könyvtárban. Reméljük, hogy állandó helyét is megtalálja majd a városban.


Mórahalom, 2015. augusztus 25.


Csongrád, 2018. március 1.

2018. február 24-én Zala megyében, Letenyén a Fáklya Művelődési Központban megnyílt határsáv-kiállításaink ötödik eleme: a megyében közel két éven át folyó kutatásaink első összegezése. A kiállítás 23 roll up-on dokumentált ismeretanyaga méreteit, kivitelezését, szervezését, fogadtatását és – várhatóan – további sorsát tekintve is egyedül álló a közel nyolc éve folyó határsáv-projektünk eddigi darabjai között. Ez jórészt annak köszönhető, hogy munkánkat kezdettől fogva végigkísérte a szakemberek, az érintettek és Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője segítőkészsége, figyelme és érdeklődése. A tárlat technikai kivitelezésének költségeit Papp János kuratóriumi elnök irányításával a Polgári Kanizsáért Alapítvány biztosította. Ugyanez az alapítvány felvállalta a roll-up sorozat 2019-ben Nagykanizsán végződő „vándoroltatását” a megyében. A kiállítást útjára indító letenyei megnyitó dr. Márfi Gyula veszprémi érseknek és Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselőnek a kiállítás helyszínén folytatott pódiumbeszélgetésével kapcsolódott össze.


Letenye, 2018. február 24.

Kiállításaink

Dávod – Kisszállás

Őriszentpéter –
Bajánsenye

Budapest, Terézvárosi templom

Mohács

Mórahalom – Csongrád

Zala

:: TELEPESEK Társadalmi Múzeum Alapítvány :: Munkatársak :: Elérhetőségek :: Támogatás :: Kapcsolataink :: Rólunk írták ::
 
:: Copyright Saád József 2010 :: Web design Macskamenta ::