Magunkról :: Táborvilág :: Projektjeink :: Kiállításaink :: Hortobágyjárók :: Dédunokák :: Publikációk :: Havi képmelléklet :: Emlékhelyek

A Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány tevékenysége 2005-ben
:: kérdőív :: terepgyakorlat és szimpózium egyetemistákkal – Hortobágy, Tiszafüred :: megemlékezések ::
:: könyvbemutatók :: MSZT-konferencia (önálló szekció) – Budapest ::

Kónya-puszta. Blága Mihály (középen) tanyáján.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

2005 tavaszán
Táborlakók és családjaik címmel kérdőívet állítottunk össze a hortobágyi és nagykunsági táborokba deportált családok és egyének életútjainak statisztikai feldolgozása végett. Tartalmát Saád József dolgozta ki, szerkesztését Sági Matild matematikus-szociológus (TÁRKI) végezte. A kérdőív meglehetősen problematikusnak bizonyult lekérdezésébe − Horváth Endre és Szenthe Thomas egyetemi hallgatók irányításával − egykori táborlakókat és a kérdezettek körében otthonosan mozgó embereket kapcsoltunk be.

Április 16.
Tatabányán Csongovainé Zsákai Piroska és Saád József a Telepessors c. könyvről előadással egybekötött könyvbemutatót tartott.

  Június 25.
A baranyai kitelepítettek – a Hortobágyi Nemzeti Park adminisztratív támogatásával – a borzas-mihályhalmai tábornak emléket állító márványoszlopot avattak fel Mihályhalmán. Az emlékező beszédet Báldy Béla kurátorunk mondta. Ugyanezen a napon tartotta a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Kitelepítettek Egyesülete is emlékező ünnepségét a hortobágyi emlékkeresztnél. Ezen is jelen voltunk.


Báldy Béla és Hegyiné Schremm Erzsébet


Hortobágy. Az emlékkereszt körül.

Augusztus 9-13
Történeti örökségeink szociográfiája − társadalomkutatási terepgyakorlatok Tiszafüred térségében címmel alapítványunk szervezésében tanulmányi terepgyakorlatot tartottunk az ELTE TÁTK hallgatóinak bevonásával. A gyakorlatot érvényes kurzusként az ELTE TÁTK szociológus hallgatói felvehették tanrendjükbe. Szállásgondjaink a Hortobágyi Nemzeti Park s ott elnökünk, Pergéné Szilágyi Zsuzsánna és a Tiszafüredi Polgármesteri Hivatal − Pintér Erika polgármesterasszony segítő közreműködésével oldódott meg. Csoportunk egyik fele a tiszafüredi tűzoltó laktanyában, másik fele a HNP nagyiváni - vendégszállásnak is alkalmas - tájházában  kapott elhelyezést.  A városi idegenforgalmi hivatal − Végh Sándorné hivatalvezető − szervezési segítségét ajánlotta fel.


Tiszafüred. A tűzoltó laktanya udvarán.Nagyiván. Szállásunk.

A hallgatók tájékozódását a gyakorlatot vezető tanár: dr. Saád József mellett a Kiss Pál Múzeum igazgatója: dr. Füvessy Anikó és városi könyvtár igazgatója és munkatársa: Orbánné, dr. Szegő Ágnes és Gál Sándor segítették. Kurátorunk, Szűcs M. Sándorné lelkészasszony és Liszka Noémi segédlelkész végig figyelemmel kísérte és segítette a gyakorlat lebonyolítását. A lelkészi hivatal termeket biztosított összejöveteleink számára. A kurátorok részéről Csongovainé Zsákai Piroska vett részt a gyakorlaton. A kónya-tanyai táborba szervezett társzekeres túrán rendhagyó történelemórát tartott a hallgatóknak.


Ismerkedés Tiszafüreddel. Egyelőre Füvessy Anikó előadását hallgatva.


Indulás Kónyára, ekhós szekéren.

A terepgyakorlat zárónapján filmbemutatóval egybekötött szimpóziumot rendeztünk a Református Lelkészi Hivatal gyülekezeti termében. Itt Pintér Erika polgármesterasszony és a városból számos érdeklődő vendég is megjelent. Az esemény moderálását Lányi András filmrendező-író (az ELTE TÁTK tanára) vállalta. A referátumokat filmbemutató követte.


·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·


Egyeztető megbeszélés a szimpózium előtt.


Csurgó Bernadett referátumát tartja.

Augusztus 13.
A terepgyakorlat kapcsolódott a kitelepítésekre is emlékező kócsújfalui pusztanaphoz, a tiszafüredi önkormányzat és az idegenforgalmi hivatal hagyományos rendezvényéhez. Részt vettünk az emlékkápolna alapjainál sorra került koszorúzáson.


Szűcs M. Sándorné.


A képen jobbról balra: Pintér Erika Polgármester-asszony, Varga Mihály országgyűlési képviselő és Csongovainé Zsákai Piroska, kurátor. 

Szeptember 30.
Saád József Telepessors – kényszermunkatáborok Hortobágy és Nagykunság pusztáin (1950-1953) címen előadást tartott Münchenben. Meghívó szervezetek: Müncheni Magyar Intézet, Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom Pax Romana Müncheni Csoport. Meghívó

Október
A Gondolat Kiadó megjelentette a Telepessors második, bővített kiadását, 800 példányban. A kiadás az Állambiztonsági Hivatal Történeti Levéltára 500 000 Ft-os támogatásával valósulhatott meg.

November 7.
Saád József Kitelepítettek Hortobágyon, különös tekintettel Kócsújfalura címmel előadást tartott a tiszafüredi, római katolikus plébánia előadótermében. Meghívó szervezet: TIT Tiszafüred Városi és Városkörnyéki Szervezete.

November 15-16.
Történeti örökségek szociográfiája c. szekció szervezése a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciáján. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia budavári központja. Levezető elnök: Saád József.
Referátumok:
Csurgó Bernadett: Kutatható-e az emlékezet? A kunmadarasi kitelepítettekkel készített mélyinterjúk tapasztalatai
Tamáska Máté: Falusi épített örökségünk társadalmi megítélése
Orbánné dr. Szegő Ágnes: Heves megye zsidó öröksége
Landauer Attila: A Közép-Tisza vidék cigánysága a II. világháború után
Saád József: Örökségek és örökösök Kócspusztán 1840 és 1950 között
Horváth Endre - Szente Thomas: Társadalmi múzeum – településfejlesztés – Kócsújfalu

November 25.
Szombathelyen, a Művészetek Házában Róka Zsuzsa és Saád József könyvbemutatóval egybekötött emlékező beszélgetésen vett részt. Róka Zsuzsa ez év nyarán került közelebbi kapcsolatba alapítványunkkal. Édesapja, Róka Gyula kereste fel először a kónyai tábort, és értesítette az otthon maradtakat. (L.: levél) Az őrségi születésű és kötődésű statisztikus-helytörténész haláláig azon munkálkodott, hogy a kitelepítés sújtotta összes őrségi településen legyen állandó emlékhely. Kezdeményezését Zsuzsa lánya folytatja. Szándéka találkozott alapítványi célkitűzéseinkkel.

Magunkról

Kurátorok

1% szponzorálás

Aktuális

Évről évre:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Dokumentumok

:: TELEPESEK Társadalmi Múzeum Alapítvány :: Munkatársak :: Elérhetőségek :: Támogatás :: Kapcsolataink :: Rólunk írták ::
 
:: Copyright Saád József 2010 :: Web design Macskamenta ::