Magunkról :: Táborvilág :: Projektjeink :: Kiállításaink :: Hortobágyjárók :: Dédunokák :: Publikációk :: Havi képmelléklet :: Emlékhelyek

A Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány tevékenysége 2008. évben
:: terepgyakorlat egyetemi hallgatókkal − Őrség :: tanulmányút − Hortobágy :: workshop − Tiszafüred ::
:: pódium-előadás − Viszák :: megemlékezések ::

Viszák. Kultúr-Pajta. Varga Bence és Szarvas József.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Március
Saád József OTKA-pályázatának keretében, Horváth Endre, Nagy Mária és Sági Matild közreműködésével megkezdődött a 2005 év végén szerkesztett, és 2006 folyamán lekérdezett Táborlakók és családjaik című kérdőív adatainak feldolgozása.

Május 15-18.

Éves terepgyakorlatunkat az Őrségben bonyolítottuk le. A gyakorlatot Saád József vezette, a résztvevők az ELTE TÁTK kutatásunkat ismerő hallgatói voltak. A terepmunka lebonyolításához segítséget kaptunk Sülyi Pétertől és Kemencei Ilonától, az Őri Alapítvány és Őrvidéki Civil Szövetség vezetőjétől, illetve munkatársától. Apátistvánfalván, Bajánsenyén, Pankaszon, Szalafőn, Szőcén és Szentgyörgyvölgyön interjúztunk. Szállásunk: az ivánci vadászház, esti megbeszéléseink üdítő színhelye volt.

Június 23.
Részt vettünk a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesületének hagyományos emlékező összejövetelén Hortobágyon, s augusztus második hetének végén a kócsújfalui emlékkápolna alapjainál rendezett – ugyancsak hagyományos – koszorúzáson és ökumenikus istentiszteleten.

Szeptember 2-4.
Dr. Hajdu Lajos, Tamáska Máté és Saád József három napos terepbejáráson vett részt Hortobágyon és a Közép-Tisza-vidékén. Ezzel alkalom adódott arra, hogy új munkatársunk: Hajdu Lajos földrajztanár és térképész élményközelbe kerüljön kutatási törekvéseinkkel. Szállásunk – ezúttal is a Hortobágyi Nemzeti Park fogadókészségének köszönhetően – a nagyiváni tájház-vendégház volt.
A táborhelyszínek azonosítása Hortobágy-Borsoson (fent) és Kócs-pusztán.

Szeptember 12-14.
A tiszafüredi Kemény Kastélyban az elmúlt másfél év kutatásainak összegezésére és a továbblépés lehetőségeinek megvitatására műhely-megbeszélést rendeztünk. Megbeszéléseinken munkatársaink – főleg egyetemi hallgatók – ismertették utóbbi másfél évben végzett kutatásaikat. Szakértőként Fogarasi Ágnes, M. Kiss Sándor (kurátorunk), Hajdu Lajos, Nagy Mária, Sági Matild és a törekvéseinket jól ismerő és segítő tiszafüredi szakemberek: Orbánné dr. Szegő Ágnes és dr. Vadász Sándor vettek részt rendezvényünkön. Ott tartózkodásunk másnapján a Kovács Pál Művelődési Házba látogattunk, és megnéztük a vidéki zsinagógákat bemutató kiállítást, amelyet Orbánné dr. Szegő Ágnes állított össze, főként családi hagyatékokból előkerült képeslapok, fényképek felhasználásával.·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·


·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Október 24.
Az őrségi Élő Emlékezet Napja program keretében Bajánsenyén Györke Gyula polgármester és Györke Gyuláné szervezésében, a község hozzájárulásával a hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcoltak emlékét őrző márványtáblákat avattak fel a Millenáris Parkban. Az emléktáblák felavatását rendezvény előzte meg, amelyhez a hátteret Györke Gyuláné kitelepítések dokumentumaiból összeállított kiállítása képezte. A Kerkabarka Színjátszó Csoport Györke Gyula elbeszélése alapján dramatizált jelenetet adott elő az őrségi parasztcsaládok ötvenes évek eleji meghurcoltatásáról. Alapítványunk a polgármester meghívására képviseltette magát az eseményen.

Bajánsenye, Művelődési Ház. Scheck Ferenc, kitelepített gyertyát gyújt a Bajánsenyéről és falurészeiből (Bajánháza, Senyeháza, Dávidháza, Kotormány) elhurcolt és meghurcolt 20 család emlékére. Jobb oldalon: jelenet a Kerkabarka Színjátszó Csoport előadásából.
Bajánsenye, Millenáris Park. A bal oldali képen: Balogh János, kitelepített, Györke Gyula, polgármester és Szarvas József, színművész.

Október 25.

A bajánsenyei esemény folytatásaként, Szarvas József viszáki Kultúr-Pajtájában zsúfolásig látogatott előadás keretében bemutattuk Péntek volt és 23 c. műsorunkat. A község polgármestere, Avas József – mint a Kultúr-Pajtaminden rendezvényét – alapítványunk jelentkezését is szívesen fogadta. Az előadást Saád József írta és állította össze, Horváth Endre technikai segítségével. A kitelepítések emlékét felidéző műsort, amelyben egykori táborlakók, professzionális színészek és viszákiak együtt léptek fel, Szarvas József rendezte.
A Kultúr-Pajta közönsége és előadói: (jobb felső kép, balról-jobbra): Tornyos Bea, Varga Bence, Szarvas József, Horváth Ákos, Trokán Péter, Apatini Ferenc, Lukács József, Saád József.

November 1.
Kenyeres Imre borsosi kitelepített (Kunmadaras-Berekfürdő) szervezésében, valamennyi hortobágyi és nagykunsági tábor közelében fekvő település temetőjében, a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete és a községi önkormányzatok támogatásával a táborokban elhunytakra emlékező táblákat-oszlopokat avattak fel. A tiszafüredi megemlékezésen (kócsi táborok) Csongovainé Zsákai Piroska és Szűcs M. Sándorné, Tiszagyendán (kormópusztai tábor) Saád József kurátorok vettek részt és emlékeztek az áldozatokra.

Magunkról

Kurátorok

1% szponzorálás

Aktuális

Évről évre:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Dokumentumok

:: TELEPESEK Társadalmi Múzeum Alapítvány :: Munkatársak :: Elérhetőségek :: Támogatás :: Kapcsolataink :: Rólunk írták ::
 
:: Copyright Saád József 2010 :: Web design Macskamenta ::