Magunkról :: Táborvilág :: Projektjeink :: Kiállításaink :: Hortobágyjárók :: Dédunokák :: Publikációk :: Havi képmelléklet :: Emlékhelyek

A Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány tevékenysége 2009. évben
:: tanulmányút − Hortobágy :: terepmunka − Hortobágy, Bácska :: terepgyakorlat egyetemistákkal − Őrség ::
:: szimpózium − Viszák :: megemlékezések ::

Zám. Halasfenék. Dr. Aradi Csaba.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 Május 14-15.
Tanulmányút a hortobágyi tájrehabilitáció mintaterületein Aradi Csaba, a HNP volt igazgatója, egyetemi tanár vezetésével. Szállásunk: Tiszafüred, Kemény-kastély. Résztvevők: Báldy Béla, kertészmérnök-növénynemesítő (kurátor), Fogarasi Ágnes történész, Horváth Endre, szociológus, egyetemi hallgató, M. Kiss Sándor történész, egyetemi tanár (kurátor), Nagy Mária oktatáskutató, Perge Lajos, agrármérnök, ny. ÁG-vezető, Pergéné, Szilágyi Zsuzsánna, a HNP gazd. igazgatója (kurátor, elnök), Saád József szociológus (kurátor, alapítványi képviselő).
A tanulmányúton szerzett ismereteink feldolgozása során felvetődött, hogy –  Hortobágyjárók Klubjaként intézményesítve – érdemes lenne a területbejárást (új tagok s egyben új nézőpontok bekapcsolásával) rendszeresíteni és dokumentálni.
Zám-pusztán Aradi Csabát és Perge Lajost hallgatva.

Június 23.
Részvétel a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesületének hagyományos, emlékező összejövetelén, Hortobágyon.

Augusztus 9-14.
Öt napos emlékező rendezvénysorozat Tiszafüreden az önkormányzat és a TOURINFORM szervezésében. Alapítványunkat Szűcs M. Sándorné, ref. lelkész asszony, Csongovai Péterné, Zsákai Piroska és Báldy Béla (mindhárman kurátoraink) képviselték tevékeny részvételükkel.

 Szeptember 3-4.
Horváth Endre és Saád József fotótárunk kiegészítése céljával Hortobágyon végzett terepmunkát.
Hortobágy. A halastavak környékén.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Szeptember 21-24.
Terepgyakorlatunkat hét fő − többségükben egyetemi hallgató − részvételével az Őrségben bonyolítottuk le. Ivánci szállásunkról (vadászház) kiindulva jártuk Őrség falvait. Ezúttal a − kitelepítésekkel erősen sújtott − vend vidéket (Farkasfa, Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy) és a göcseji falvak közül Szentgyörgyvölgyöt is látókörünkbe vontuk. Terepgyakorlatunk zárónapján részt vettünk a viszáki Kultúr-Pajtában (Szarvas József színművész intézménye) helyet kapott falukutatási szimpoziumon. Ezen Lányi András és hallgatói őrségi meghívottakkal együtt összegezték a térség bejárása során szerzett kutatási tapasztalataikat.
Viszák. Kultúr-Pajta.


Apátistvánfalva.


Szentgyörgyvölgy – Kógyár. Nagy Elek, aki bevezetett minket a régi és a mai Kógyár világába.

Ezekben a napokban vetődött fel bennünk a határsáv-projekt gondolata: az egykori déli és nyugati határsáv-térségek rendszeres szociográfiai kutatásának beindítása. A kitelepítésekre összpontosított határsáv-projekt magától értetődően kapcsolódhatna a deportált családok körében végzett statisztikai (kérdőíves) vizsgálatainkhoz és a hortobágyi-nagykunsági táborrendszer rekonstruálására irányuló történeti-ökológiai kutatásainkhoz.  

Október 20-21.
Szociográfiai célú határsáv-bejárás Bácskában (Baja, Nagybaracska, Bácsalmás,   Dávod, Bácsbokod). A terepmunka résztvevői: Horváth Teréz és Saád József ezt az utat arra is felhasználták, hogy megtalálják az egykori déli és nyugati határsáv hét megyéjébe tervezett kiállítás-sorozat első helyszínét. A megyénként megrendezendő állandó kiállításokat a határsáv-projektünk keretében beindítandó szociográfiai munkánk fokuszáló pontjainak szánjuk.
Hosszas keresgélés után végül Dávodon, a püspökpusztai Hotel Fortunában sikerült alkalmas helyszínt és fogadókészséget találni.


A Hotel Fortuna bejárata.


Azépület mellett a Ferenc csatorna.

Magunkról

Kurátorok

1% szponzorálás

Aktuális

Évről évre:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Dokumentumok

:: TELEPESEK Társadalmi Múzeum Alapítvány :: Munkatársak :: Elérhetőségek :: Támogatás :: Kapcsolataink :: Rólunk írták ::
 
:: Copyright Saád József 2010 :: Web design Macskamenta ::