Magunkról :: Táborvilág :: Projektjeink :: Kiállításaink :: Hortobágyjárók :: Dédunokák :: Publikációk :: Havi képmelléklet :: Emlékhelyek

A Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány tevékenysége 2010. évben
:: kiállítás − Dávod :: K-A-S-konferencia − Budapest :: kiállítás − Őriszentpéter ::
:: Dédunokák Erdei Iskola − Hortobágy :: megemlékezések ::

2010

2010. augusztus 12. Útban Malomházára a Hortobágyi Dédunokák Erdei Iskolával.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Január
Meghalt dr. Hajdu Lajos, 2007-től alapítványunk földrajztanár-térképész munkatársa. Térképein, helyszín-rekonstrukcióin pótolhatatlan szaktudását, emlékeinkben kedves, jó humorú egyéniségét hagyta örökül.


Indulás előtti eligazítás nagyiváni szállásunkon (2008. szeptember 3.)

Március 13.
A bácskai határsáv-kitelepítésekre emlékező állandó kiállítás Dávod-Püspökpusztán, a Hotel Fortunában. Megnyitó: Zsigó Róbert, országgyűlési képviselő. Múltidéző gondolatok: Vöő Imre, ny. múzeumigazgató, egykori kitelepített (Kormópuszta). A kiállítást Saád József rendezte, Horváth Endre közreműködésével.

Május 18.
Budapest, Gellért Szálló: a hortobágyi kitelepítések 60. évfordulójára emlékező szimpózium a Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) és a Kényszermunkatáborokba elhurcoltak Egyesülete (HKEE) rendezésében. Alapítványunkat Saád József: A hortobágyi társadalomkísérlet a proletárdiktatúra rendszerében. Az elgondolás és következményei – a károk pótlása és pótolhatatlansága c. referátumával képviselte.


Az előadói asztalnál (jobbról balra): Eötvös Péter (HKEE-elnök, moderátor), dr. Ungvári Krisztián, dr. Jávor Béla, dr. Saád József


Zárszó. Hans Kaiser, KAS-elnök.

Június 19.
Emlékezés a 60. évfordulóra Hortobágyon, a Kényszermunkatáborokba elhurcoltak Egyesülete szervezésében.
A kívül már vakolt és festett ökumenikus emléktemplom, bent az emlékezők közössége. A háttérben – lepellel borítva – a márványtábla, az elhurcoltak névsoraival.

Június 26.
A vas megyei határsáv-kitelepítésekre emlékező kiállításunk megnyitója Őriszentpéteren, az Őrségi Teleház (egykori malomépület) bemutató termében. Házigazda: Sülyi Péter, az Őri Alapítvány kuratóriumának elnöke. A kiállítást Saád József rendezte, Horváth Endre közreműködésével.
A megnyitó és vendégei. A táblák előtt (balról jobbra) Györke Gyuláné, Györke Gyula (polgármester, Bajánsenye), Őr Zoltán (polgármester, Őriszentpéter), Sülyi Péter.

Július
Rubicon: tanulmány és dokumentum-összeállítás a hortobágyi-nagykunsági táborrendszerről.Augusztus 9-14.
Hortobágy, Máta-Fecskeház. Alapítványunk legifjabb (5-9 éves) korosztály számára szervezett programja: a Hortobágyi Dédunokák Erdei Iskola. A Hortobágy-járók klubjához hasonlóan a jövőben a Hortobágy-járók iskolája is kibővülhet és intézményesülhet. S a klub és az iskola talán ösztönzéseket is kaphat egymástól.
Kisvasúttal a Halastónál. Madárfigyelés.

Augusztus 14.
Kócsújfalu. A tiszafüredi önkormányzat és Tourinform éves megemlékező rendezvénye, alapítványunk szokásos részvételével.


Burger Zsolt fotója

Augusztus 17.
Hajnali kiszállás az egyek-kócsi pusztákra fotótárunk kiegészítése végett (Nagy Mária, Saád József)


Kócs-Nagyhalom napkeltekor


Kócs-Nagyhalom napkelte után

Szeptember 4.
A Bundula-Csőke család szokásos évi összejövetele − ezúttal Bácsalmáson. A két erős főágból összeállt törzset (a két családot) erősen sújtotta az 1950. június
23-i deportálás (Tiszagyenda-Kormó pusztára). A XX. századi megpróbáltatásokból kitelepítésük előtt és után is bőven részesültek. Ennek ellenére (vagy éppen ennek következtében?) a két család maradéka − kb. 70 fő −
évről-évre csecsemőtől agastyánig összejön: emlékezik 18. századig dokumentálható múltjára, parasztpolgári létének csúcskorszakaira, veszteségeire. Ha Bácsalmáson van a találkozó, akkor megszólal a Csőkeharang. Ezt a Csőke-ág adományozta a parochiának az első világháború után, annak emlékére, hogy három fiukat vesztették el az első világháborúban − a tízből. Szép lett volna, ha a hortobágyi-nagykunsági deportálások 60. évfordulóján egyszer a Rádió déli harangszavában a Csőke-harang is megszólalhatott volna. Alapítványunk közben járt az ügyben − egyelőre eredménytelenül. Majd talán jövőre.

Szeptember 15.
Kiszállás fotótárunk kiegészítése végett Hortobágyra (Saád József).

Hortobágy keleti peremén. Görbehát. Hodálybejárat.


Hortobágy nyugati szélén. Kis Jusztus-lapos: Elkószált bivalyok összeterelése − motorkerékpárral.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Szeptember 22-24.
Határjárás Baranyában. A szociográfiai munka közben − Hegyiné Schrem Erzsébet segítségével − alkalmas vendéglőt: következő határsáv-kiállításunk helyszínét is kerestük.

Scheiling Károly, Babarc határában, az egykori birtokhatárukat jelző kőkereszt mellett. A feszületet nagyapja állította fel, s a ma nyolcvanon felüli
unoka nem hagyta összedőlni.


Hegyiné Schrem Erzsébet Udvaron, a ház udvarán, ahonnan családostól kitelepítették.

Október 14-15.
A Hortobágyjárók Klubja ebben az évben két új taggal: Alexa Károly író-irodalomtörténésszel és Szarvas József színművésszel bővült. Hortobágy rejtettebb világaiba változatlanul dr. Aradi Csaba vezette be társaságunkat.


Malomháza. A Hortobágy folyó partján.


Visszatérőben. Néhány tudnivaló a juhászkutyák
természetéről és betaníthatóságáról.


Estefelé: darulesen Vajdalapos határában.


Görbehát − Ökörföld irányába vonuló darvak.


Tiszafüred. A Kemény Kastély ebédlőjében, a szakmai prezentációkat követően.

Október 24.
Budapest, Szarvas tér. Az 1950-1953 közötti kitelepítések emlékművének leleplezése a hortobágyi-nagykunsági kényszermunkatáborok létrehozásának 60.
évfordulóján. Alapítványunk képviselője az évfordulóhoz kapcsolódó televíziós műsorokban (okt. 21.: Az Este, okt. 23.: Ma Reggel) idézte fel a kitelepítések
emlékét.

November 11-13.
Határjárás Baranyában, szociografizálva, kiállításunk helyszínét is keresve.

Alsószentmárton.


Lapáncsa. Kempf János, borzas-mihályhalmai
kitelepített ősei sírjánál.

November 14.
A hortobágyi-nagykunsági kitelepítésekre emlékező újabb kiállításunk megnyitója Budapesten, az Avilai Nagy Szent Teréz Templom altemplomában. Házigazda: Horváth Zoltán István, kanonok, esperes, plébános. Megnyitó: dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök. Múltidéző versmondás: Szarvas József, a Nemzeti Színház művésze. A kiállítást Saád József rendezte, Nagy Mária,
Horváth Endre és Tóth Péter közreműködésével.

dr. Beer Miklós, püspök (középen), Horváth Zoltán István, plébános (jobb oldalon), Saád József (bal oldalon)


A kép előterében: Tarsoly Gyula és dr. Beer Miklós.


Szarvas József a Péntek volt és 23 c. verset mondja.

December 8.
Emléktábla-avatás a bajai vasútállomáson dr. Horváth Teréz kezdeményezésére és szervezésében, Thuma Attila közreműködésével. Baja a bácskai kitelepítettek
bevagonírozásának csomópontja volt. A tábla felirata: „524 bácskai honfitársunkat 1950. június 23-án a nagykunsági kormó-pusztai és 1950-1953 között a hortobágyi tedeji, ebesi, borsósi, lenintanyai, árkusi, elepi és kónyai kényszermunkatáborokba hurcolták. A 60. évfordulón emlékükre emelte az elhurcoltak közössége és a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete. 2010.” Megnyitó: Zsigó Róbert, Baja város polgármestere, országgyűlési képviselő. Múltidéző gondolatok: Orosz Lászlóné,Teszárik Ágnes
és Saád József.


Zsigó Róbert, polgármester


Saád József


Orosz Lászlóné Teszárik Ágnes

Magunkról

Kurátorok

1% szponzorálás

Aktuális

Évről évre:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Dokumentumok

:: TELEPESEK Társadalmi Múzeum Alapítvány :: Munkatársak :: Elérhetőségek :: Támogatás :: Kapcsolataink :: Rólunk írták ::
 
:: Copyright Saád József 2010 :: Web design Macskamenta ::