Magunkról :: Táborvilág :: Projektjeink :: Kiállításaink :: Hortobágyjárók :: Dédunokák :: Publikációk :: Havi képmelléklet :: Emlékhelyek

„…amilyen mértékben az emberek a saját kort mindig új kornak, ’újkornak’ tapasztalták, olyan mértékben növekedett a jövő kihívása. Ezért vonatkozik speciális kérdésünk a mindenkori jelenre és annak időközben elmúlt egykori jövőjére.”
Reinhart Kosseleck

2019. november

8-án az alapítvány képviselőjének irodájában megbeszélést tartottunk a magyarországi görögök történetét (is) kutató Fokasz Nikosz-szal és Vlahosz Haralambosz-szal. Az egykori hortobágyi telepesek és a magyarországi görögök több évtizede folyó kutatása vékony szálon kapcsolódik egymáshoz. 1949-ben, a görögországi polgárháborús küzdelmek lezárultával mintegy 56 000 görög menekültet fogadtak be az akkori szovjet zóna országaiban. Így kerültek 7253-an (36 százalékuk gyerekként) Magyarországra. És aztán közülük húszon-egynehányan 1950–1953 között a hortobágyi kényszermunkatáborok egyikébe-másikába. A két kutatás szemlélete: a politikatörténeti és mikrotörténeti megközelítés párhuzamossága mellett az eredmények sokoldalú megjelenítésének szándéka (kiadványok, kiállítások, dokumentumkötetek stb.) is sok hasonlóságot mutat. Ezért vállalkoztunk együttműködésre, stílusosan: a szinergia hatás erősítésére.

12-én újra ellátogattunk Etyekre, Fischer Ferencné Falusi Annához, májusi hosszú beszélgetésünk folytatására. Most a Tiszaszentimre, Erzsébet-majori tábor korabeli légifelvétele alapján próbáltuk azonosítani az egykori Návay-birtok pusztuló épületeibe zsúfolt családok elhelyezkedését az esetlegességek, a baráti-rokonai kapcsolatok és a szűkös térben elkerülhetetlen pozícióharcok sodrában. De most kissé részletesebben kitértünk az etyeki németség háború utáni sorsára, szétszakadására, elűzésére és mozgatására, valamint a táborlakók szabadulás utáni további életeseményeire is. Mindehhez írott forrást is kaptunk: Geng Antal etyeki tanárnak a település történetével foglalkozó, 2005-ben megjelent (és a ma már nem élő szerzőnek a sokéves mellőzés után megbecsültséget és etyeki díszpolgárságot is meghozó) monográfiáját.


Gengl Antal


Etyeki borosgazdák, kucsmában, kalapban, 1951

30-án 1989 és a rendszerváltás címen, a Szegeden tartott három napos interdiszciplináris jelenkor-történeti és politológiai konferencia keretében Saád József „Jöjjenek hát el” – plakátok és kampánystílus-változatok 1889-1990-ben címmel tartott referátumot. (A témához lásd még 2019-es havi képmellékleteinket)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2019. szeptember

Alapítványunk képviselője: Saád József saját nevén és költségén irodát nyitott az Alfa Csányi Office Center újpesti irodaházában (1043 Budapest, Csányi László utca 34.). Az iroda megnyitását a Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány gyűjteményeinek megnövekedett helyigénye tette szükségessé. Továbbá több mint másfél évtized után beláttuk, hogy a befejezéshez közeledő programjaink hasznosításának folyamatában felmerült munkálatok (digitalizálás, szakmai kapcsolataink bővítése etc.) gyorsítását jó eséllyel így tudjuk megvalósítani.

Szeptember 23-25.: három napos kiszállás Debrecenbe. A Déri Múzeumban a témáinkhoz kapcsolható dokumentációk (főként kép- és fotóanyag) feltárhatóságának lehetőségei felől tájékozódtunk. Időnk nagyobb részében tavaly megkezdett kutatásunkat folytattuk a Hajdú-Bihar megyei Levéltárban. Munkánk hozamát tekintve, ezúttal is szerény eredménnyel, de reményeinket nem adtuk fel.

 

Magunkról

Kurátorok

1% szponzorálás

Aktuális

Évről évre:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Dokumentumok

:: TELEPESEK Társadalmi Múzeum Alapítvány :: Munkatársak :: Elérhetőségek :: Támogatás :: Kapcsolataink :: Rólunk írták ::
 
:: Copyright Saád József 2010 :: Web design Macskamenta ::