Magunkról :: Táborvilág :: Projektjeink :: Kiállításaink :: Hortobágyjárók :: Dédunokák :: Publikációk :: Havi képmelléklet :: Emlékhelyek

Az országút nem messze a csárdától egy monumentális kőhídon visz keresztül, mely kilenc boltozatos ívoszlopon nyugszik. A debreceniek azt állítják, hogy azért olyan szilárd az a híd, mert az építéséhez való meszet tejjel ojtották meg;
az irigyeik ellenben azt mondják, hogy a debreceni homokszőlők borával lett az a mész megojtva, az húzta úgy össze.
Jókai Mór: Sárga rózsa

Publikációk – prezentációk

A táborok elsüllyedt − elsüllyedtnek vélt − világainak felkutatása, a kapcsolódó történeti örökségek kutatása évről-évre munkatervek, véletlenek, menetközben adódó ötletek és lehetőségek erőterében alakul. Az évek alatt összegyűlt és hónapról-hónapra bővülő terjedelmes kép-, szöveg- és hanganyag rendezése, értelmezése során folyamatosan keressük a megjelenés és megjelenítés formáit, műfajait és alkalmait. Közben nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy az utóbbi évtizedekben a kép- és látványvilág (a képek valósága) az ismeretszerzés kitűntetett forrása lett, és − a fiatalabb korosztályok esetében különösképpen − az interaktív megközelítés és a dramatikus megjelenítés számíthat kreatív hajlandóságokat is megmozgató érdeklődésre.

 


A professzionális és a dilettáns, a tudományos és a népszerű közötti határok éppen úgy képlékennyé váltak, mint a diszciplínák határai. A történeti örökségkutatásban a tudományos, a tapasztalati és a praktikus ismeretek közötti határok elmosódnak, a történeti rétegek rekonstruálása transzdiszplináris beállítódást feltételez.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikációk – prezentációk

Műhely

Hatvanöt év után –
egy ávéhás akció nyomában…


Amit már ismerünk,
és amit még megismerhetünk…


Hortobágyi deportáltak és 1956

X-esek

Telepesek

Határövezet

A modern család előképe

Élő emlékezet

„Ádáz ellenségünk..."

Hatvan éve szűnt meg
a magyar Gulág

:: TELEPESEK Társadalmi Múzeum Alapítvány :: Munkatársak :: Elérhetőségek :: Támogatás :: Kapcsolataink :: Rólunk írták ::
 
:: Copyright Saád József 2010 :: Web design Macskamenta ::